Školní družina a Dětský klub

Vychovatelka ŠD

  • Tereza Skálová

PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní rok 2019-20

ROK S DRAKEM

Projekt na námět knihy Cressidy Cowellové JAK VYCVIČIT DRAKA

Integrace obsahu vzdělávacích oborů:

  • Čtení
  • Dramatická činnost
  • Výtvarná činnost
  • Pracovní činnost-keramika
  • Hudební činnost
  • Sportovní činnost
  • Člověk a jeho svět  ( Prvouka , přírodověda, vlastivěda)

Období : 1. – 5. třída

ZA PAPÍR HRAČKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A DO ŠKOLKY
SBĚR PAPÍRU

  • Po celý rok se bude sbírat papír a za vydělané peníze se nakoupí hračky a pomůcky.
  • Přijímáme svázané malé balíčky novin, časopisů, letáků atp.