Školní družina a Dětský klub

 • Hlavní vychovatelka: Tereza Skálová
 • Provozní doba
  • Ranní družina od 6:30 do 7:45 hod.
  • Odpolední družina: od 11:40 do 16:00 hod.

PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní rok 2020-21

KOLEM SVĚTA ZA ZVÍŘÁTKY

Projekt na námět CELOROČNÍ HRY z www.uciteleucitelum.cz

Integrace obsahu vzdělávacích oborů:

 • Čtení
 • Dramatická činnost
 • Výtvarná činnost
 • Pracovní činnost-keramika
 • Sportovní činnost
 • Člověk a jeho svět  ( Prvouka , přírodověda, vlastivěda)

Období : 1. – 5. třída

Celoroční hra, kdy děti formou odměny sbírají letadla. Ty poté směňují za zvířátka, která si lepí do cestovního pasu.