Kontaktujte nás

Proč právě k nám?

Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, je integrované zařízení mateřské školy, základní školy a školní družiny rodinného typu. Škola je situovaná v malebném prostředí Máchova jezera, kde se nachází ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky. Škola je málotřídní, to znamená, že některé ročníky jsou spojeny v jedné třídě. Ve školním roce 2022 -23 máme pět ročníků rozdělených do tří tříd: I. -1., 2. ročník, II. - 4. ročník., III. - 3., 5. ročník.

Koncepčním zaměřením školy je inkluzivní vzdělávání, kterému systém málotřídní školy maximálně vyhovuje.

Prostory MŠ jsou umístěny v přízemí budovy a mají svůj vlastní vchod. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Třída je smíšená a jsou v ní umístěny děti ve věku 2 – 7 let. Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Má jednu větší třídu, která slouží jako herna, menší „pracovnu“ se stolečky pro výtvarné a pracovní aktivity, lehárnu, šatnu, WC a umývárnu.

Škola má k dispozici vlastní kuchyň, která slouží jako vývařovna i jídelna. Zajišťuje dětem celodenní stravování a pitný režim.

Co nabízíme:

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP = nízký počet žáků ve třídě
 • BEZPEČNÉ A PODPORUJÍCÍ KLIMA ŠKOLY
 • ZÁJMOVÉ AKTIVITY = široký výběr zájmových útvarů od 1. ročníku
 • EFEKTIVNÍ A MOTIVUJÍCÍ METODY VÝUKY (FIE, Elkonin )
 • SYSTEMATICKÁ PODPORA A ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
 • ŠKOLNÍ A TŘÍDNÍ PROJEKTOVÉ DNY
 • PŘESTÁVKY VENKU
 • DOPROVOD PŘI DOJÍŽDĚNÍ Z DOKS (žáci dojíždí s doprovodem asistentky)

Výchovně vzdělávací program „SPLAVÁČEK“

 • VVP “Splaváček” je zaměřen zejména na PREVENCI případných potíží ve škole.
 • ZŠ a MŠ Doksy – Staré Splavy nabízí prostor a specifické podmínky i dětem, které již mají problémy s učením nebo chováním (dále SPUCH), lehkou mozkovou disfunkcí (LMD),jsou méně přizpůsobivé velkému kolektivu, pracují pomalejším tempem apod.
  • Specifickými poruchami učení a chování se rozumí:DYSLEXIE – porucha čtení a pochopení textu
   DYSGRAFIE – porucha psaní
   DYSKALKULIE – matematické obtíže
   DYSPRAXIE – obtíže ve vykonávání běžných motorických činností,v PV,VV…
   Hyperaktivita, pomalé tempo, neschopnost koncentrace pozornosti atd.

Feuersteinova metoda

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů Strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Metoda, která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce,

má motto:

“Nechte mě chvilku… , já si to rozmyslím”

 

V naší škole působí certifikovaní mediátoři metody FIE. Metodu jsem zahrnuli do mimoškolních aktivit. 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.