Proč právě k nám?

Výchovně vzdělávací program „SPLAVÁČEK“

 • VVP “Splaváček” je zaměřen zejména na PREVENCI případných potíží ve škole.

 • ZŠ a MŠ Doksy – Staré Splavy nabízí prostor a specifické podmínky i dětem, které již mají problémy s učením nebo chováním (dále SPUCH), lehkou mozkovou disfunkcí (LMD),jsou méně přizpůsobivé velkému kolektivu, pracují pomalejším tempem apod.

  • Specifickými poruchami učení a chování se rozumí:DYSLEXIE – porucha čtení a pochopení textu
   DYSGRAFIE – porucha psaní
   DYSKALKULIE – matematické obtíže
   DYSPRAXIE – obtíže ve vykonávání běžných motorických činností,v PV,VV…
   Hyperaktivita, pomalé tempo, neschopnost koncentrace pozornosti atd.

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA