Feuersteinovo Instrumentální Obohacování (FIO)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů Strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Metoda, která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce,

má motto:

“Nechte mě chvilku… , já si to rozmyslím”

V naší škole působí certifikovaní mediátoři metody FIE. Metodu jsem zahrnuli do mimoškolních aktivit. 

Příčiny školního neúspěchu

Kritika vyšetření inteligence standardními testy inteligence

II. Program Instrumentálního obohacování (Instrumental Enrichment)