Mateřská škola

Provoz

Po – Pá od 6:30h do 16:30 h.

Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, je integrované zařízení mateřské školy, základní školy a školní družiny rodinného typu. Mateřská škola je situovaná v malebném prostředí Máchova jezera, kde se nachází ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.

Prostory mateřské školy jsou umístěny v přízemí budovy a mají svůj vlastní vchod. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Třída je smíšená a jsou v ní umístěny děti ve věku 2 – 6 let. Kapacita mateřské školy je 20 dětí. Děti využívají jednu větší třídu, která slouží jako herna, menší „pracovnu“ se stolečky pro výtvarné a pracovní aktivity, oddělenou lehárnu s postýlkami pro každé dítě, šatnu, WC a umývárnu. Prostory MŠ a zahrada jsou postupně modernizovány a rekonstruovány (umývárna, zahrada, vybavení školky). Škola má k dispozici vlastní kuchyň, která slouží jako vývařovna i jídelna. Zajišťuje dětem celodenní stravování a pitný režim.

Organizace dne v mateřské škole

6.30 – 8.00 příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 9.00 individuální péče o děti se specifickými potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní hry, práce s předškoláky

9.00 – 9.15 ranní cvičení, pohybová chvilka

9.15 – 9.30 hygiena, svačina

9.30 – 10.00 didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně

10.00 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku s rozšiřováním poznatků v konkrétním prostředí

11.30 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 – 14.00 příprava na odpočinek, odpočinek (12.30-14.00 individuální práce s předškolními dětmi), relaxační činnosti

14.00 – 14.30 hygiena,svačina

14.30 – 16.30 odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hra, skupinové činnosti, pobyt venku