Zájmové kroužky

KROUŽKY V ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

JMÉNO KROUŽKU NÁPLŇ KROUŽKU PRO KOHO

-TŘÍDY

KDY- KDO CENA NA ROK
Deskové hry Rozvoj logického myšlení, hraní deskových her  1.– 5. třída Pondělí

13 – 14 h.

Švecová

 

zdarma

Čtenářský klub Zvýšení čtenářské gramotnosti  3. – 5. třída Pátek

13 – 14 h.

Skálová

 

zdarma

 

 

Všeználek

Zaměření na historii – pravěk (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory), starověk (Egypt, Řecko)  

3. – 5. třída

Úterý

13 – 14 h.

Skálová

 

200,- za celý rok

Keramika Základy práce s keramickou hlínou  1.– 5. třída

1 za 14 dní

Čtvrtek

13–14:30 h

Havelková

 300,- za ½ roku

Peníze za kroužky keramiky a Všeználka budou použity na keramickou hlínu, pracovní nástroje aj., pracovní listy, ceny, spotřební materiál.

Zaplatit do konce října. Začnou pracovat od 1. 10. 2020