Zájmové kroužky

KROUŽKY V ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

JMÉNO KROUŽKU NÁPLŇ KROUŽKU PRO KOHO

-TŘÍDY

KDY- KDO CENA NA ROK
 

 

Všeználek

Zaměření na historii – pravěk (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory), starověk (Egypt, Řecko)  

3. – 5. třída

Čtvrtek

13 – 14 h.

Skálová

 

200,- za celý rok

   

Peníze za Všeználka budou použity na pracovní listy, ceny, spotřební materiál, aj.

Keramika je letošní školní rok součástí výuky v rámci pracovních činností.