Zájmové kroužky

KROUŽKY V ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

JMÉNO KROUŽKU NÁPLŇ KROUŽKU PRO KOHO

-TŘÍDY

KDY- KDO CENA NA ROK
Deskové hry Rozvoj logického myšlení, hraní deskových her  1.– 5. třída Pondělí

14 – 15 h.

Švecová

 

zdarma

Čtenářský klub Zvýšení čtenářské gramotnosti  3. – 5. třída Úterý

14 – 15 h.

Holá

 

zdarma

Angličtina

 

 

 

Všeználek

Seznámení s anglickým jazykem zábavnou formou (hry, písničky, videa, divadlo)

Zaměření na historii – pravěk (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory), starověk (Egypt, Řecko)

1.– 2. třída

předškoláci

 

 

3. – 5. třída

Středa

13 – 14 h.

Havelková

 

Středa

13 – 14 h.

Skálová

 

650,-

Keramika Základy práce s keramickou hlínou  1.– 5. třída

1 za 14 dní

Čtvrtek

13–14:30 h

Skálová

 300,- za ½ roku
Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina popis        1.třída

předškoláci

Pátek

12- 12:30h.

Havelková

 

350,-

Feuersteinovo instrumentální obohacování popis        3.– 5. třída Pátek

13 – 14 h.

Havelková

Kolářová

 

120,-

 

Peníze za kroužky budou použity na ceny, pracovní listy, papíry a pracovní sešity (Ang., Feuerstein, Elkonin), keramickou hlínu, pracovní nástroje na keramiku aj.

Kroužky zaplatit do konce října. Začnou pracovat od 1. 10. 2019