Zájmové kroužky

KROUŽKY V ŠD NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

JMÉNO KROUŽKU NÁPLŇ KROUŽKU PRO KOHO

-TŘÍDY

KDY- KDO CENA NA ROK
VAŘENÍ / KERAMIKA 1.-5. třída středa 13 – 14h Kateřina Ševcová, Tereza Skálová
 

 

Všeználek

Zaměření na historii – pravěk (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory), starověk (Egypt, Řecko)  

3. – 5. třída

Čtvrtek

13 – 14 h.

Skálová

 

 

Flétna 1.- 5. třída Pátek 13 – 14 hodin

Tereza Skálová