Týdenní plán

Mrzne až praští

Téma týdne: 30.1.- 10.2. 2023

Bez práce nejsou koláče

Povolání 

 • Předvádíme povolání pantomimou
 • Hra na obchod – práce s penězi
 • Nácvik tanečku : Mravenčí ukolébavka
 • Povolání v básničkách a písničkách
 • Hudební výchova společně se školáky
 • Pracovní listy dle IB – grafomotorika, geometrické tvary
 • Opakování ročního období – typické znaky zimního období
 • Jazyková průprava – fixování hlásek
 • Kreslíme vysněné povolání

Konkrétní cíle:

 • Rozvoj a užití všech smyslů
 • Poznávat různá povolání, znát povolání rodičů
 • Vědět, že za práci je odměna v podobě peněz
 • Zařazení různých výtvarných technik
 • Hudebně dramatická výchova

Doplňující aktivity:

6.2. (pondělí) předškoláci plavání