Týdenní plán

Těšíme se na prázdniny

Téma týdne 14.6. – 18.6. 2021

Letní sporty

  • Poznávání letních sportů, jaké provozuješ?
  • Kreslíme a vyrábíme na jarmark
  • Nacvičování básniček a písniček na slavnost
  • Pracovní listy na dané téma

Konkrétní cíle:

  • Aktivně prožívat letní sporty, mít radost z pohybu
  • Využívat přímého kontaktu s přírodou
  • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně-pohybových činnosti