Týdenní plán

Barevný podzim

Téma týdne 3.10. – 14.10. 2022

Keře a stromy

Barvy podzimu

 • Vycházky a výlety do přírody – pozorování změn v přírodě
 • Kognitivní činnosti (poznávání keřů a stromů, plodů podzimu)
 • Hudebně pohybové hry dle IB
 • Spolupráce na výzdobě školky ve výtvarných činnostech
 • Pracovní činnosti – hrabání listí, sběr plodů, úklid zahrady, boudy
 • Projekt Sokol v herně školky
 • Grafomotorická cvičení dle plánu IB
 • Logopedická chvilka: procvičování hlásek

Konkrétní cíle:

 • Rozvoj neverbální formy sdělení (hudební, výtvarné, pohybové)
 • Pojmenování základních znaků podzimu
 • Aktivní zapojení do péče o přírodu
 • Rozvoj řečových a jazykových dovedností
 • Posílení jemné a hrubé motoriky v činnostech

Doplňující aktivity: Balónková Evička