Týdenní plán

POHÁDKY MÁM RÁD

Téma týdne 22.2. – 26.2. 2021

 Dramatizace pohádky

  • Nacvičování pohádek a scének
  • Pohybové hry, soutěžní klání v herně MŠ
  • Přiřazování obrázků ke správné pohádce
  • Kreslíme oblíbeného pohádkového hrdinu

Konkrétní cíle:

  • Uplatnit fantazii, představivost v dramatických činnostech
  • Rozlišovat pomocí všech smyslů
  • Učení a obohacování dětí za pomoci různých výtvarných technik