Týdenní plán

Jak chutná podzim

Téma týdne 26.10. – 30.10. 2020

Ptáci odlétají

  • Kreslení ptáků různou technikou
  • Sledování ptáků ve volné přírodě
  • Básničky a písničky kde se objevují ptáci
  • Hledání ptáků v knize nebo časopise

Konkrétní cíle:

  • Rozvoj řečových a komunikačních schopností
  • Mít povědomí o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin a kteří zůstávají
  • Vedeme děti k sledování přírody
  • Práce s nůžkami a lepidlem