Organizace dne

Organizace dne v mateřské škole

6.30 – 8.00
příchod dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 9.00
individuální péče o děti se specifickými potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní hry, práce s předškoláky

9.00 – 9.15
ranní cvičení, pohybová chvilka

9.15 – 9.30
hygiena, svačina

9.30 – 10.00
didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně

10.00 – 11.30
příprava na pobyt venku, pobyt venku s rozšiřováním poznatků v konkrétním prostředí

11.30 – 12.00
hygiena, oběd

12.00 – 14.00
příprava na odpočinek, odpočinek (12.30-14.00 individuální práce s předškolními dětmi), relaxační činnosti

14.00 – 14.30
hygiena,svačina

14.30 – 16.30
odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hra, skupinové činnosti, pobyt venku