Zaměstnanci

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Věra Konečná
 • Pedagogický pracovník
 • Ředitelka ZŠ a MŠ
 • Třídní učitelka 1. a 2. ročníku (Český jazyk, Matematika, Hudební výchova)
 • tel.: +420 487 873340, +420 773 116311
 • email: vera.konecna@zsmsstaresplavy.cz

Základní škola

Veronika Němečková

 • Pedagogický pracovník
 • Třídní učitelka 4. ročníku (Český jazyk, Matematika, Prvouka, Anglický jazyk, Přírodověda, Vlastivěda)

Bc. Natálie Svobodová

 • Pedagogický pracovník
 • Třídní učitelka 3. a 5. ročníku (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda)

Tereza Skálová

 • Pedagogický pracovník – dobírá výchovné předměty (Výtvarná výchova, Pracovní činnost), Informatika
 • Vede kroužek VŠEZNÁLEK
 • Vedoucí školní družiny
 • email: tereza.skalova@zsmsstaresplavy.cz

Bc. Kateřina Švecová, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka, vyučující tělesné výchovy)
 • Zajišťuje organizaci školních výletů.
 • Komunikuje s PPP ČL, SPC LBC
 • email: katerina.svecova@zsmsstaresplavy.cz

Květa Váňová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, ŠD)

Martina Konečná

 • školní asistentka

Mateřská škola

Kristýna Moravová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 724 863132
Bc. Zuzana Svobodová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 774 898021

Bronislava Ahneová

 • Uklízečka

Hana Moudrá

 • Uklízečka

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Iva Kabrnová

 • Nepedagogický pracovník
 • Vedoucí školní jídelny
 • email: iva.kabrnova@zsmsstaresplavy.cz

Jaroslava Bucková

 • Nepedagogický pracovník
 • Kuchařka

Hana Moudrá

 • Uklízečka