Zaměstnanci

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Věra Konečná
 • Pedagogický pracovník
 • Ředitelka ZŠ a MŠ
 • Třídní učitelka 1. a 2. třídy (Český jazyk, Matematika, Hudební výchova)
 • tel.: +420 487 873340, +420 773 116311
 • email: vera.konecna@zsmsstaresplavy.cz

Základní škola

Mgr. Jana Holá

 • Pedagogický pracovník
 • Třídní učitelka 3. třídy (Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Tělesná výchova, Pracovní činnost)

Tereza Skálová

 • Pedagogický pracovník – dobírá výchovné předměty (Výtvarná výchova, Pracovní činnost) a Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda za ředitelku
 • Vede pravidelně kroužek VŠEZNÁLEK, kroužek keramiky a kreativní dílny
 • Vedoucí školní družiny
 • email: tereza.skalova@zsmsstaresplavy.cz

Jana Říhová

 • Pedagogický pracovník
 • třídní učitelka 4 a 5. třídy (Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Pracovní činnost)

Mgr. Pavla Šímová

 • Pedagogický pracovník
 • učitelka 2. třídy na předměty Český jazyk a Matematika
 • učitelka 4. a 5. třídy na předmět Anglický jazyk
 • učitelka Hudební výchovy

Lenka Havelková, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, ŠD)
 • Vede kroužek anglického jazyka, Elkonina, Feuersteina)

Bc. Kateřina Švecová, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka)
 • Zajišťuje organizaci školních výletů.
 • Komunikuje s PPP ČL, SPC LBC
 • Vede kroužek deskových her
 • email: katerina.svecova@zsmsstaresplavy.cz

Kateřina Kolářová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka)
 • Vede kroužek Feuersteina

Květa Váňová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, ŠD)

Mateřská škola

Kristýna Moravová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 724 863132
Zuzana Svobodová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 774 898021

Adriana Zentálová 

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v MŠ)

Hana Moudrá

 • Uklizečka

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Iva Kabrnová

 • Nepedagogický pracovník
 • Vedoucí školní jídelny
 • email: iva.kabrnova@zsmsstaresplavy.cz

Jaroslava Bucková

 • Nepedagogický pracovník
 • Kuchařka

Hana Moudrá

 • Uklizečka

Adriana Zentálová

 • Nepedagogický pracovník
 • Uklizečka