Zaměstnanci

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Věra Konečná
 • Pedagogický pracovník
 • Ředitelka ZŠ a MŠ
 • Třídní učitelka 1. a 2. třídy (Český jazyk, Matematika, Hudební výchova)
 • tel.: +420 487 873340, +420 773 116311
 • email: vera.konecna@zsmsstaresplavy.cz

Základní škola

Veronika Němečková

 • Pedagogický pracovník
 • Třídní učitelka 3. a 4. třídy (Český jazyk, Matematika, Pracovní činnost, Výtvarná výchova)

Mgr. Markéta Kabrnová

 • Pedagogický pracovník
 • učitelka (Český jazyk, Matematika, Tělesná výchova, Prvouka)

Tereza Skálová

 • Pedagogický pracovník – dobírá výchovné předměty (Výtvarná výchova, Pracovní činnost) a Prvouka, Přírodověda, Informatika a Vlastivěda za ředitelku
 • Vede kroužek VŠEZNÁLEK, Čtenářský klub
 • Vedoucí školní družiny
 • email: tereza.skalova@zsmsstaresplavy.cz

Jana Říhová

 • Pedagogický pracovník
 • třídní učitelka 5. třídy (Český jazyk, Matematika)

Lenka Havelková, DiS.

 • Pedagogický pracovník
 • asistentka pedagoga v ZŠ, ŠD
 • Učitelka anglického jazyka
 • Vede kroužek keramiky

Bc. Kateřina Švecová, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, vychovatelka)
 • Zajišťuje organizaci školních výletů.
 • Komunikuje s PPP ČL, SPC LBC
 • Vede kroužek deskových her
 • email: katerina.svecova@zsmsstaresplavy.cz

Květa Váňová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ, ŠD)

Martina Konečná

 • školní asistentka

Mateřská škola

Kristýna Moravová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 724 863132
Bc. Zuzana Svobodová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ
 • telefon: +420 774 898021

Adriana Zentálová 

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v MŠ)

Hana Moudrá

 • Uklizečka

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Iva Kabrnová

 • Nepedagogický pracovník
 • Vedoucí školní jídelny
 • email: iva.kabrnova@zsmsstaresplavy.cz

Jaroslava Bucková

 • Nepedagogický pracovník
 • Kuchařka

Hana Moudrá

 • Uklizečka

Adriana Zentálová

 • Nepedagogický pracovník
 • Uklizečka