Propojení ZŠ a MŠ

Propojení ZŠ a MŠ pomáhá překonat budoucím prvňáčkům kritický vývojový zlom – přechod do školy.


Znají důvěrně své starší spolužáky, prostředí i učitelky. Podle známého pedagoga, prof. Zdeňka Matějčka jsou právě tyto faktory stresujícími podněty v období nazývaném „1. kritické období dětství.“


Absence strachu, důvěra, vzájemná vazba učitelky a dítěte se projevují nejen při běžném provozu, ale zejména při zápisu do 1. třídy. Obě skupiny dětí – školáci i předškoláci se učí vzájemné spolupráci, toleranci a pomoci při ranní družině a během společných aktivit.