Zájmové kroužky

  • KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 / 2019


    KROUŽEK ANGLIČTINY pro 1.r. a 2.r.

  • pod vedením Lenky Havelkové

    VŠEZNÁLEK 

  • pod vedením Terezy Skálové

Dětem budou pouštěny populárně naučné dětské filmy a dokumenty, které budou korespondovat s výukou při hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy. Děti budou dostávat k těmto filmům pracovní listy. Jejich práce a aktivita budou hodnoceny.
Zaměření na historii – pravěk (prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory), starověk (Egypt, Řecko)


   MÍČOVÉ HRY

  • pod vedením Kateřiny Švecové a Kateřiny Kolářové

ŠIKOVNÉ RUCE S KERAMIKOU

  • pod vedením Terezy Skálové

Činnost zaměřená na pracovní a výtvarné dovednosti žáků.
Při činnosti budou využity různé materiály (přírodní, odpadový aj.)
Žáci se budou seznamovat s keramickou hlínou (základní dovednosti – techniky modelování z hroudy, válečků, plátů, šlikrování, otisk do hlíny, rycí techniky).