Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Kuchařka

  • Jaroslava Bucková

Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny

Pondělí 7:00 – 9:00 12:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 9:00
Středa 7:00 – 9:00 12:00 – 15:00
Čtvrtek 7:00 – 9:00
Pátek 7:00 – 9:00

Aktuální jídelní lístek k nahlédnutí ZDE

STRAVNÉ

Ceny stravného pro školní rok 2018/2019

  1. kategorie  – Děti do 6 let (v daném školním roce dovrší 6 let věku)
  • Dopolední svačina    =   Kč   7,–
  • Oběd                         =   Kč 17,–
  • Odpolední svačina    =   Kč   6,–

2.  kategorie – Děti od 7 do 10 let (v daném školním roce dovrší uvedeného věku)

  • Oběd   =  Kč 20,–

 

3.  kategorie  – Děti od 11 do 14 let (v daném školním roce dovrší uvedeného věku)

  • Oběd    =  Kč 22,–

Školním rokem se rozumí 1. září 2018 – 31. srpna 2019

 

Odhlášení nebo přihlášení dítěte ke stravování provádějte den předem, v naléhavých případech do 8.00 hod. v daném dni ústně nebo telefonicky na číslo 487 873 340.

Nevyčerpaná částka za stravné se odečítá z předepsané úhrady následující měsíc.

Úhrada za stravné se provádí předem do 15. dne v měsíci hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Úhradu lze platit i přes účet. Informace u vedoucí ŠJ.