Personální obsazení

Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Věra Konečná
 • Pedagogický pracovník
 • Ředitelka ZŠ a MŠ
 • Třídní učitelka 1. třídy, 4. a 5. třídy (Český jazyk, Matematika, Hudební výchova)
 • tel.: 487 873 340, 773 116 311
 • email: vera.konecna@zsmsstaresplavy.cz

Základní škola

PaedDr. Renata Spustová, Ph.D.

 • Pedagogický pracovník
 • Třídní učitelka 2. a 3. třídy (Český jazyk, Anglický jazyk, Informatika, Matematika, Hudební výchova, Tělesná výchova)
 • Logopedický preventista, reedukace
 • email: renata.spustova@zsmsstaresplavy.cz

Tereza Skálová

 • Pedagogický pracovník – dobírá výchovné předměty (Výtvarná výchova, Pracovní činnost) a Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda za ředitelku
 • Vede pravidelně kroužek VŠEZNÁLEK, kroužek keramiky a kreativní dílny
 • Vedoucí školní družiny
 • email: tereza.skalova@zsmsstaresplavy.cz

Jana Říhová

 • Pedagogický pracovník
 • učitelka 3. třídy (Český jazyk, Matematika)

Lenka Havelková, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ)
 • Vede kroužek anglického jazyka

Bc. Kateřina Švecová, DiS.

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ)
 • Zajišťuje organizaci školních výletů.
 • Komunikuje s PPP ČL, SPC LBC
 • email: katerina.svecova@zsmsstaresplavy.cz

Kateřina Kolářová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ)
 • Vede kroužek míčových her

Květa Váňová

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v ZŠ)

Mateřská škola

Kristýna Moravová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ 
 • telefon: 724 863 132
Zuzana Svobodová
 • Pedagogický pracovník
 • Učitelka MŠ 
 • telefon: 774 898 021

Hana Moudrá

 • Pedagogický pracovník (asistentka pedagoga v MŠ)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Iva Kabrnová

 • Nepedagogický pracovník
 • Vedoucí školní jídelny
 • email: iva.kabrnova@zsmsstaresplavy.cz

Jaroslava Bucková

 • Nepedagogický pracovník
 • Kuchařka

Adriana Zentálová

 • Nepedagogický pracovník
 • Uklizečka