Týdenní plán

Čas pohádek

Téma týdne: 11.2.– 15.2. 2019

Masopust

  • Výroba masek
  • Lidová slovesnost k zimnímu období masopustu
  • Příprava na karneval, soutěže, taneční kreace
  • Výroba koláčů
  • Geometrické tvary, hledej a počítej

Konkrétní cíle:

  • Elementární poznatky o světě lidí, přírody
  • Spolupráce, kooperace, zájem o druhé
  • Prohlubování vztahu k tradicím
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky